meta name="verify-v1" content="yr4XB5X1m0QGkABFNTSlwp8XR+2yjjAje2XhsfcgBsY="

KVARTETT – MELAMIN

MODERN KVARTETT

  • Materialets tjoclek 19 mm
  • Kantlist 2 mm abs (luckans färg och aluminium)

Lådfronter

  • Motsvarar luckorna

Glasöppningarna

  • Ej vitrin

Högskapsluckor

  • Slät högskapslucka

Färgkarta: